- Σχεδιασμός - Κατασκευή και Διακόσμηση του νέου φούρνου - καφέ δίπλα από το νοσοκομείο της Καρδίτσας.
- Μελέτη & Σχεδιασμός λογότυπου.