- Κατασκευή διαφημιστικής επιγραφής για το A mano coffee store στο κλειστό γήπεδο Καρδίτσας.