- Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή εξωτερικής πρόσοψης φαρμακείου με καινοτόμες 3D επιγραφές για πρώτη φορά στην πόλη της Καρδίτσας.
- Σχεδιασμός και κατασκευή εσωτερικών διακοσμητικών στοιχείων.