Δημιουργία νέας επιχείρησης στον τομέα της μεταποίησης με αντικείμενο το Παραδοσιακό γλυκό του κουταλιού.
- Έρευνα αγοράς.
- Εύρεση ονομασίας.
- Σχεδιασμός λογότυπου.
- Σχεδιασμός ετικέτας προϊόντος.
- Σχεδιασμός ταινίας ασφαλείας.
- Σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίων και επαγγελματικών καρτών.
Προϊόν ΧΩΡΙΣ συντηρητικά και 100% Καρδιτσιώτικο!!
- Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ιστοσελίδας με δυνατότητα παραγγελίας, με αποθήκευση σε δικό μας server. 

www.jamit.gr/