- Ανακατασκευή αγροτικού δρόμου και επανένταξη στο οδικό δίκτυο.
160.000 κιλά τριών διαφορετικών χωματουργικών προϊόντων.