- Σχεδιασμός λογότυπου.
- Ανάπτυξη επαγγελματικής ταυτότητας με Σχεδιασμό και εκτύπωση φυλλαδίου 6 όψεων (2500 τμχ).
- Επαγγελματική κάρτα 2 όψεων με πλαστικοποίηση (5,000 τμχ).
- Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας στο διαδίκτυο, με κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας για το δερματολογικό ιατρείο του Αριστείδη Μπαλιάκου στο κέντρο της Καρδίτσας. Εμφάνιση σε 2 γλώσσες, Αγγλικά και Ελληνικά. 

www.baliakos-derma.gr