- Μελέτη και σχεδιασμός λογότυπου ύστερα από έρευνα αγοράς συγκεκριμένου δημογραφικού group για το νέο Club επί της οδού Βάλβη, του Παύλου Σιώμου.
- Μελέτη και σχεδιασμός αφίσας για το Grand Opening του Club Vogue.