- Έρευνα αγοράς, ονομάτιση και σχεδιασμός ετικέτας (εμπρός και πίσω) για νέο προϊόν ροζέ κρασιού από τους Κοιθάς - Λιακοπούλου Ο.Ε.