- Μελέτη, Σχεδιασμός, Κατασκευή και Τοποθέτηση πινακίδας σε industrial concept για το κατάστημα ρούχων ex-tre στην οδό Χαρίτου.
- Ανοξείδωτα υλικά για μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή σε κάθε καιρικό φαινόμενο.