- Σχεδιασμός, Εκτύπωση και Βιβλιοδέτηση καταλόγων (menu) σε χαρτί πολυτελείας 380 gr για το Gaspar Cafe-Resto.
- Σφραγισμένο ανάγλυφα το logo του Gaspar στο εξώφυλλο.
- Σχεδιασμός και εκτύπωση προσκλήσεων event σε χαρτί πολυτελείας (2 πλευρές), με περιτύλιξη από ριζόχαρτο και αποστολή σε κόκκινο φάκελο, σφραγισμένο στο χέρι με το λογότυπο του Gaspar.