- Μελέτη, Σχεδιασμός & Κατασκευή καταλόγων (menu), χωρισμένους στις 3 κατηγορίες: Καφές - Ποτό - Κρασί, για το νέο all day coffee-bar & gastronomy "Fusion" του Βασίλη Κρανίτσα.
- Σχεδιασμός και κατασκευή, Menu φαγητού & Wine List, σε ειδικό χαρτί, για την καινούργια σεζόν.