- Σχεδιασμός-Κατασκευή-Τοποθέτηση πινακίδας για το Τ.Ο.Ε.Β. Ταυρωπού.