- Δημιουργία & Ανάπτυξη επαγγελματικής ταυτότητας για το νέο φροντιστήριο Γαλλικών της Ιφιγένειας Γουντέλα στο εμπορικό κέντρο Καρδίτσας.
- Σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίων, 2 όψεων.
- Σχεδιασμός και εκτύπωση επαγγελματικής κάρτας.
- Σχεδιασμός μακέτας για την εφημερίδα Νέος Αγών.