- Σχεδιασμός και Ανάπτυξη επαγγελματικής ταυτότητας για το νέο φροντιστήριο Γερμανικών Μαρία Αθ. Μπαλιάκου στην οδό Καραϊσκάκη 5, έναντι Hotel ΆΡΝΗ.
- Σχεδιασμός και εκτύπωση φυλλαδίων, 2 όψεων.
- Σχεδιασμός και εκτύπωση επαγγελματικής κάρτας.
- Σχεδιασμός μακέτας για την εφημερίδα Νέος Αγών.
- Σχεδιασμός, κατασκευή και τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών.