- Σχεδιασμός φωτεινής επιγραφής σε 3D περιβάλλον.
- Κατασκευή και τοποθέτηση φωτεινής επιγραφής τριών μέτρων για το κατάστημα τεχνολογίας Smartspot στον πεζόδρομο Στ. Λάππα στην Καρδίτσα.