- Εξωτερική διακόσμηση.
- Σχεδιασμός πινακίδων και Photo - booth.