- Ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας που περιλαμβάνει: μελέτη, σχεδιασμό και εκτύπωση promotional flyer όπως και business card, για το cafe Διαχρονικό.