- Μελέτη, σχεδιασμός μακέτας και εκτύπωση σε διπλή όψη promotional flyer και αφίσας, για εκδρομή στην Τουρκία που θα πραγματοποιήσει το Tirogiannis Tours από 5/3 έως 9/3.