- Ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας που περιλαμβάνει τη Μελέτη, το Σχεδιασμό και την Εκτύπωση 5,000 επαγγελματικών κάρτών σε χαρτί Ανακύκλωσης με τυπωμένο το QR code που παραπέμπει στο website της εταιρείας. Project για τα μέλη του Management της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Δυτικής Θεσσαλίας.