- Ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας για νέα επιχείρηση φαγητού στο Μουζάκι Καρδίτσας.
- Μελέτη και Σχεδιασμός λογότυπου επιχείρησης. - Σχεδιασμός εξωτερικής πρόσοψης καταστήματος, με τοποθέτηση 5 πινακίδων.
- Σχεδιασμός και εκτύπωση 10000 φυλλαδίων delivery.