- Δημιουργία και ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας με σχεδιασμό λογότυπου επιχείρησης γνήσιου Ιταλικού φαγητού στον κεντρικό πεζόδρομο Καρδίτσας.
- Μελέτη, σχεδιασμός και κατασκευή εξωτερικής πρόσοψης, με κατασκευή και τοποθέτηση 2 επιγραφών με LED κρυφό φωτισμό.