- Σχεδιασμός και εκτύπωση επαγγελματικής κάρτας (1,000) και Flyer σε μορφή φακέλου (30,000).
- Κατασκευή και τοποθέτηση φωτεινής επιγραφής με βάση στήριξης σε οριζόντια διάταξη για την εταιρία Electrotherm στην οδό Ιεζεκιήλ 48 στην Καρδίτσα.
- Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη εταιρικής ταυτότητας στο διαδίκτυο, με κατασκευή δυναμικού e-shop.
- Εισαγωγή προϊόντων και αποθήκευση σε δικό μας server.

www.electrotherm.com.gr