- Επανασχεδιασμός και ανάπτυξη της εταιρικής ταυτότητας της Ίταμος Οικοδομική.
- Σχεδιασμός και Εκτύπωση επαγγελματικών καρτών.
- Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη ιστοσελίδας για την κατασκευαστική εταιρεία Ίταμος Οικοδομική, με αποθήκευση σε δικό μας server. 

www.itamosoikodomiki.gr/