- Επανασχεδιασμός λογότυπου.
- Σχεδιασμός και κατασκευή επιγραφής 11 μέτρων σε μήκος.
- Σχεδιασμός και εκτύπωση επαγγελματικών καρτών σε 2 γλώσσες με QR code.