- Ανάπτυξη επαγγελματικής ταυτότητας με Σχεδιασμό, Εκτύπωση και Κατασκευή των παρακάτω:
Λογότυπο, Επαγγελματικές κάρτες με matte πλαστικοποίηση & Επιγραφή εισόδου.