- Σχεδιασμός, Κατασκευή & Τοποθέτηση αμμοβολών με ψηφιακή εκτύπωση στις προσόψεις 2 νέων ιατρείων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου & Δ. Λάππα στην Καρδίτσα.
- Σχεδιασμός & Εκτύπωση επαγγελματικών καρτών (x 2000).